आफ्नै लेबल

हामी OEM पनि प्रदान गर्न सक्छौं, निजी लेबल पूरक र उत्पादनहरू। निर्माताको रूपमा हामी फिटनेस र सप्लीमेन्ट उद्योगमा उच्च शुद्धता उत्पादनहरू उत्पादन गर्दछौं।